Termeni și condiții generale ale site-ului https://www.keepon.ro/

I. INFORMAȚII PRELIMINARE

Acest document reprezintă un contract între dumneavoastră, în calitate de Client, și Prestatorul, având datele de identificare indicate mai jos. Vă rugăm să citiți și Politica privind prelucrarea și protecția datelor, înainte de a naviga pe site sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni în integralitate și/sau cu Politicile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu utilizați Site-ul.

II. DEFINIȚII:

a) Prestatorul – RBK ADVISORY  SRL, societate română cu sediul social în Fundătura Hărmanului nr.2, Brașov, jud. Brașov, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. de ordine J08/2246/2016, având CUI RO 36691195, e-mail […];

b) Site-ul –  https://www.keepon.ro aflat în proprietatea și administrarea Prestatorului;

c) Produsul sau Produsele – în sensul descris în prezentul Contract, prin produse vor fi înțelese oricare dintre următoarele:

 • Articole vestimentare gata disponibile spre vânzare, conform specificațiilor (mărime, tip țesătură, culoare, desen ș.a.m.d.) și în limita stocurilor menționate pe Site;
 • Articole vestimentare realizate de către Prestator, conform comenzii Clientului, comandă astfel confirmată de către Prestator, conform celor precizate mai jos.
 • Alte produse care vor fi comunicate prin intermediul Site-ului.

DISCLAIMER:

Chiar dacă același model/desen se regăsește pe mai multe piese vestimentare, fiind pictate manual, nu se va putea realiza un model/desen identic cu altul. Produsele aflate pe stocul Prestatorului sunt unicate și pictate manual de către artista și designerul vestimentar Ada Stoica și inclusiv sunt cu titlu de prezentare sau demonstrativ. Dacă există Clienți care doresc un desen anume dintre cele de pe Site, va plasa o comandă și își va exprima această opțiune în mod corespunzător.

Produsele pot fi oferite sub forma de pachete sau pot fi furnizate în mod individual în funcție de opțiunea Clientului sau a Prestatorului, după caz.

d) Clientul – persoana fizică, cu vârsta de peste 18 ani, care achiziționează oricare dintre Produsele puse la dispoziție prin intermediul Site-ului și care devine parte la prezentul Contract; pentru clienții persoane juridice se vor solicita ofertă și va fi contactat în mod direct Prestatorul;

e) Contractul – se referă la contractul de furnizare de produse, conform ofertei prezentate pe Site și/sau comenzii plasate de către Client, și care a fost încheiat potrivit OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, prin acceptarea Ofertei de către Client; Contractul se va considera încheiat în momentul în care Clientul va confirma oferta Prestatorului pe email sau pe alt canal de comunicare prin care a solicitat oferta (whatsapp sau facebook messenger), iar toate drepturile și obligațiile aferente fiecărei părți (Clientul și Prestatorul) vor fi guvernate de Termenii și Condițiile, precum și de toate documentele la care se face trimitere prin aceștia;[CF1] 

f) Comanda – se referă la solicitarea Clientului (via email, prin completarea formularului de contact/comandă de pe Site sau alte canale de comunicare – whatsapp sau facebook) adresată Prestatorului.

f1) Oferta Prestatorului – după comunicarea Comenzii, Prestatorul va formula o Ofertă, care va cuprinde toate elementele necesare încheierii contractului, printre care: confirmarea totală sau parțială a comenzii Clientului, conform specificațiilor acestuia, termen de executare și de livrare, preț, detalii de plată și orice alte detalii sau informații relevante (cum ar fi, dar fără a se limita la – articolul vestimentar pe care se poate realiza desenul, condiții de întreținere și alte asemenea detalii);

f2) Comandă acceptată – după comunicarea Ofertei pe email sau alt canal de comunicare, este necesară confirmarea scrisă a Clientului în termen de […. zile] de la data comunicării Ofertei de către Prestator și/sau plata unui avans la datele care vor fi menționate în corpul emailului. În cazul în care Clientul nu va comunica confirmarea comenzii pe email, atunci comanda nu poate fi considerată acceptată și, implicit, nici că a avut loc încheierea Contractului;[CF2] 

g) Informații confidențiale – se referă la conținutul Produselor și serviciilor, corespondența dintre Client și Prestator, precum și orice date, documente, rapoarte, înregistrări, note, studii, analize, proiecte și orice alte informații divulgate de către părți și/sau reprezentanții săi.

III. CONTRACTUL

1.Atât prezentul document, cât și toate celelalte documente la care acesta face referire, au caracter obligatoriu pentru Clientul care plasează o comandă, iar acesta din urmă își va lua angajamentul de a respecta toate acestea.

2.Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării comenzii.

IV. CONDIȚII PENTRU A BENEFICIA DE PRODUSE SAU SERVICII

1. Pentru a putea plasa în mod legal o Comandă prin intermediul Site-ul, Clientul trebuie:

 • să fie major (vârsta peste 18 ani) și cu capacitate deplină de exercițiu,
 • să fie de acord cu Termenii Contractului și cu celelalte documente sau politici indicate; și
 • să furnizeze informații de contact reale, complete și actualizate.

2. Produsele nu se pot achiziționa de către minori, iar Prestatorul nu vinde produse către minori. Pentru informații adiționale sau oferte personalizate pentru copii, vă rugăm să ne scrieți la […].

V. REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

1. Prin accesarea, vizitarea, plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe Site, vor fi respectate următoarele reguli:

 • Site-ul va fi utilizat exclusiv pentru în scopul pentru care a fost creat: informare cu privire la și vânzarea de produse și articole vestimentare precum și informații și date actualizate despre Prestator și activitatea acestuia;
 • Vor fi furnizate numai informații reale, exacte, complete și actualizate;
 • Vor fi respectate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conținutul scris, grafic și de orice altă natură regăsite pe Site;
 • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu Site-ului nostru sau de a vătăma imaginea acestuia sau a Prestatorului, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a recupera oricăror prejudicii cauzate.

2. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a anula comenzile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte antisociale și de a ne adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusiv beneficiile nerealizate și cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocaților).

VI. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI. Comanda și confirmarea acesteia.

1. Contractul se încheie în momentul în care Oferta Prestatorului a fost acceptată în mod expres de Client. În cazul în care doriți ofertă pentru o comandă specială (cu concept și specificații proprii), Prestatorul vă va comunica în ce condiții se poate realiza aceasta, urmând ca Clientul să confirme la rândul său dacă este sau nu de acord cu termenii specificați în email.

2. Comanda Clientului va conține cel puțin:

 • Nume;
 • Adresă de email;
 • Număr de telefon;
 • Adresa de livrare;
 • Imagine cu modelul dorit sau o descriere cât mai detaliată a conceptului;
 • Piesa vestimentară pe care va dori realizarea modelului (de exemplu: tricou, salopetă, hanorac etc.);
 • [CF3] 

3. Oferta Prestatorului va cuprinde cel puțin:

 • confirmarea asupra modelului/desenului solicitat;
 • confirmarea dacă se poate realiza modelul pe țesătura solicitată și opțiuni de substituire (dacă este cazul);
 • termenul de realizare;
 • prețul;

DISCALIMER: fiind pictate manual iar vopselurile putând fi aplicate doar pe anumite țesături, Prestatorul își va rezerva dreptul de a lucra anumite desene doar pe piesele vestimentare aflate în stocul acestuia și va comunica aceasta Clientului.

4. Ne rezervăm dreptul de a încheia sau nu a un contract, în funcție de complexitatea comenzii, de termenul limită indicat pentru livrare, numărul de articole solicitat în termenul acordat și textilele și culorile și orice alte asemenea criterii. Nu vom putea fi trași la răspundere în situația în care refuzăm o comandă.

5. Acești Termeni constituie acordul integral dintre Client și Prestator în ceea ce priveşte obiectul Contractului de furnizare de produse şi înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere anterioară verbală dintre dumneavoastră şi noi.

6. Dat fiind caracterul special al Contractului, părțile nu au dreptul de a transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile care decurg din acesta, fără acordul prealabil și scris al celeilalte Părți.

7. Dacă se va opta astfel de către Client – comanda, oferta și acceptarea acestora pot fi discutate și confirmate prin intermediul aplicației whatsapp și/sau pe pagina de facebook a Prestatorului;

8. Pentru comenzi mari (de peste … articole vestimentare), loturi și/sau contractări cu persoane juridice, se va transmite un email în acest sens la adresa […].[CF4] 

VII. INDISPONIBILITATEA PRODUSELOR

1.În măsura în care produsele sunt indisponibile, dar comanda a fost deja plasată, vă vom informa cu privire la indisponibilitatea acestor produse și vă vom recomanda produse similare, la valoare egală sau apropiată, care pot fi comandate.

2. De asemenea, se oferă posibilitatea clientului de a fi înscris pe o listă de așteptare pentru produse sau concepte viitoare ale Prestatorului, sens în care Clientul trebuie să își exprime expres acordul de a fi informat pe viitor cu privire la aceste produse/evenimente/concepte. Această opțiune este valabilă și pentru acele perioade de aglomerare; astfel, Prestatorul vă va informa asupra faptului că perioada de realizare este mai lungă decât de obicei și vi se va oferi posibilitatea înscrierii pe o listă de așteptare.

3. În măsura în care nu doriți să comandați produsele similare recomandate de noi, sau să vă înscrieți pe o listă de așteptare, vom anula comanda, iar în cazul în care ați plătit deja prețul produselor, vom proceda la returnarea sumelor de bani în cel mai scurt timp.

VIII. PREȚUL. FACTURAREA. PLATA

1. Prețul diferă de la produs la produs și va fi comunicat pe email de îndată ce ați plasat Comanda.

NB: în cazul în care Prestatorul are nevoie de informații suplimentare pentru confirmarea comenzii, înainte de a preciza prețul final, va solicita aceste informații de la client.

În cazul produselor deja realizate și aflate în stocul Prestatorului, prețul acestora se află deja pe site și este suficientă plasarea comenzii, în urma constatării faptului că produsul îndeplinește toate specificațiile dumneavoastră (mărime, culoare, desen etc.).

2. După ce ați ales și decis asupra produsului sau produselor pe care le doriți, este necesară completarea Formularului de comandă sau trimiterea unui email de comandă la adresa […]. După completare veți primi confirmarea pe email sau veți primi opțiunea de a fi înscris pe lista de așteptare.

3. Plata produselor comandate se poate face astfel: prin ordin de plata/transfer bancar în avans sau plata cu cardul online[CF5] , iar modalitatea de plată este avans de …% și restul la finalizarea comenzii[CF6] .

4. Daca optați pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul platformei de plată Netopia (administrată de Netopia Payments SRL) iar noi nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră. Nu ne asumăm răspunderea în cazul în care, din culpa platformei de plată, datele dumneavoastră au fost pierdute, furate, șterse etc.

IX. LIVRAREA

1. Livrarea produselor se realizează atât în țară, cât și în străinătate, pe teritoriul Uniunii Europene.

2. Livrarea produselor pe teritoriul României se face prin Urgent Cargus iar în cazul produselor comandate în Brașov, există și opțiunea ridicării din atelier, [situat în str. …..], [CF7] și/sau din magazinul aflat în complex comercial …..

3. Costurile de livrare sunt specificate la finalizarea fiecărei comenzi și comunicate în prealabil Clientului.

4. În cazul comenzilor de peste ….. lei[CF8] , costurile de livrare vor fi suportate de către Prestator.

5. În cazul livrării în afara României, costurile de livrare vor fi comunicate pe email.

X. RETURUL PRODUSELOR. RETRAGEREA DIN CONTRACT.

1. Facem tot posibilul ca produsele de bază, respectiv articolele vestimentare pe care urmează a fi pictate desenele conform specificațiilor Clienților, să fie de cea mai bună calitate, iar de fiecare dată vom încerca să furnizăm imagini cu aceste produse spre a fi confirmate de către Client.

2. Produsele comandate pe Site-ul nostru, conform specificațiilor speciale furnizate de către Client, nu sunt returnabile fără indicarea unui motiv temeinic pentru această solicitare (de exemplu, coletul a fost transportat în condiții improprii, produsul este deteriorat, rupt și alte asemenea motive). În situații întemeiate, după inspectarea produsului restituit de Client, Prestatorul va primi comanda înapoi și va vira contravaloarea comenzii clientului în contul bancar indicat de către acesta în termen de cel mult 14 zile de la confirmare.

4. Costurile de retur vor fi în sarcina Clientului/Prestatorului.

5. În cazul în care observați deteriorări la nivelul coletului – respectiv, dacă este rupt, murdar sau prezintă urme de deschidere – vă rugăm să refuzați coletul la primire, în caz contrar, comanda va fi considerată acceptată de către dumneavoastră.[CF9] 

X. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1. Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală a RBK ADVISORY  SRL.

2. Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul, reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Societății RBK ADVISORY  SRL indiferent dacă există sau nu un scop comercial.  

3. Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a RBK ADVISORY SRL și este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Orice încălcare a proprietății intelectuale de natură să producă prejudicii morale sau materiale va conduce la formularea de sesizări, plângeri, petiții ș.a. la autoritățile competente.

4. Toate drepturile de autor asupra produselor de pe site, precum și conținutul site-ului per se, aparțin RBK ADVISORY  SRL.

5. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de RBK ADVISORY SRL, includerea oricărui conținut în afara kit-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al RBK ADVISORY SRL asupra kit-ului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea kit-ului, decât cu acordul scris expres al RBK ADVISORY SRL, aceasta din urmă rezervându-și dreptul de a recupera orice fel de prejudiciu cauzat (direct, indirect, prezent și viitor).  

XI. FORȚA MAJORĂ

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinire a comenzilor, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, epidemii și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

XII. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

1. Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului li se vor aplica legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.

2. Totodată, în cazul în care considerați că vi s-a încălcat un drept, puteți formula plângere și la ANPC (Autoritatea Națională pentru Protecţia Consumatorilor) de la domiciliul dumneavoastră sau puteți apela la procedura de Soluționare online a litigiilor cu consumatorii de aici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

XIII. DIVERSE

1. Părțile sunt de acord ca toate comunicările cu privire la Contract, Comandă etc. să aibă loc prin intermediul poștei electronice/adresei de email, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Adresa de comunicare email valabilă pentru Prestator este […].

2. Atât Prestatorul cât și Clientul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, definite la art. II lit. g) din prezentul document, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Client și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.


 [CF1]Aceasta este opțională și depinde mai mult și de cum este conceptul site-ul tău (dacă e magazin electronic tip emag – pentru acele produse aflate deja pe stoc – și se confirmă automat, sau dacă preferi să confirmi manual fiecare comandă în parte, ca să ai timp să verifici și stocurile etc. 😊

 [CF2]Să-mi zici, te rog, dacă sunt confuze definițiile astea. Pe scurt, ele se traduc cam așa – clientul îți scrie și spune că vrea cutare lucru (comanda), tu îi răspunzi și zici că poți face comanda în condițiile asta (preț, livrare etc.) – asta se numește ofertă în termeni juridici. După ce primește oferta de la tine, Clientul trebuie să zică dacă îi convin sau nu condițiile și prețul tău, dacă zice că da și achită un avans (în funcție de ce zici și tu), atunci aveți contract. Dacă nu confirmă, atunci nu există contract.

Cam asta scrie în termeni juridici mai sus.

 [CF3]Aici să mă ajuți tu, Ada – să-mi explici în linii mari cam ce fel de comenzi accepți – dacă doar cum am făcut eu (am trimis poză și ai executat după aia – sau dacă lucrezi și după o idee a clientului și tu creezi conceptul. De asemenea, lista este deschisă și poți să-mi adaugi la ce detalii vrei pentru comandă.

 [CF4]La asta m-am gândit în eventualitatea în care este un magazin care vrea să cumpere un lot mai mare și să le vândă el sau poate chiar să realizezi niște concepte pentru alte branduri.. Nu știi niciodată ce-ți rezervă viața asta.

 [CF5]Aici ar trebui indicată platforma, dacă există această opțiune. Dacă nu, o ștergem. Mai jos avem exemplu de clauză folosită în cazul procesatorilor de plăți (în cazul de mai jos – Netopia).

 [CF6]Și asta ar trebui să o gândești și să-mi spui cum preferi tu să procedezi.

 [CF7]Te rog să confirmi dacă se poate ridica personal din Brașov de la atelier și/sau magazinul din mall, caz în care să-mi zici care mall.

 [CF8]Opțional

 [CF9]Din păcate există și situații de acest fel și va trebui să te gândești cum vei opta să procedezi în cazurile acestea.